עדכונים אחרונים

"מסורת
  סייג
  לתורה"

בית הכנסת עדת ישורון ביתר 2.png

קהל עדת ישורון - בית כנסת בביתר עילית לפי מנהג אשכנז

בקהילתנו נשמע קול תורה ותפילה, באווירה חמה ומאחדת, תוך שמירה קפדנית של ההלכה על פי מסורת הראשונים והמנהגים הישנים, ניגונים עתיקים ופיוטים קדושים בזמנים מיוחדים.

אירועים בקהילה

Hands holding a prayer book

Join Us
Every Friday

מנהגי השבוע

בהר, לג בעומר, בחוקותי

זולת פרשת בהר - "אחרי נמכר", וההפטרה מסתיימת במילים "יפלא כל דבר".

פסח שני אינו יום שמחה בזמן הזה (פסח שני אינו נוהג בזמן שרוב הקהל טמאים, וגם בזמן המקדש רק מיעוט אנוסים היו חוגגים אותו). ולכן אין מציינים אותו כלל, ואין משמיטים בו תחנון.

למחרת פסח שני חלה תענית שני בתרא, ביום זה אומרים את הפזמון "ה' ה'...אזכרה אלקים" והסליחה "אזון תחן" (ללא שיבושי צנזור).

לג בעומר הוא יום שמחה ויומא דפגרא (סוג של "בין הזמנים ליום אחד") ומרבים בו בסעודה, ואין אומרים תחנון בתפילת שחרית (במנחה וכ"ש מנחה שלפניו - אומרים תחנון)

מציינים בו את הצלת התורה שבע"פ בהפסקת המגיפה שכילתה את תלמידי ר"ע, אך אין נוסעים למירון ואין עושים חגיגה ומשתה על פטירת צדיק לא מול קברו ולא במקומות אחרים.

זולת פרשת בחוקותי - 'אתה אלקים'... ולתוכחה קוראים לעלות בזה הלשון: "יעמוד מי שירצה!" ועולה מי שרוצה ובתמורה מקבל מי שבירך נוסף מיוחד, ויש מקומות נוהגים לתת לו גם עליה חינם בחג השבועות.

סדר הזולתות של חודש אייר

המהרי"ל נותן סימן של סופי תיבות לזכור את סדר הזולתות של חמש השבתות שמב' אייר עד שבועות: "כמהי"ם" דהיינו: 'אזכרך דודי', 'אלקים אל דמי לך', 'אתה אלקים', 'אחרי נמכר', 'אלקים באזנינו שמענו'.

בפרנקפורט דמיין נהגו להחליף את השניה בשלישית, דהיינו "כהמי"ם".

אחרי נמכר הוא צמוד לפרשת בהר, ולכן מתי שחלה פרשת בהר יאמרו אותו ואח"כ ימשיכו כסדר הנ"ל.

כשיש רק ד' שבתות מב' אייר ועד שבועות מדלגים את הזולת השלישית (בפפד"מ הוא 'אתה אלקים', ובשאר קהילות 'אלקים אל דמי לך').

News

Contact & Details

 

קהילת עדת ישורון - בית הכנסת שלך.

נשמח לשמוע ממך.

זמני הפתיחה:

מנחה ע"ש: 20 דקות לפני השקיעה.

ערבית שבת: 20 דק' אחרי השקיעה.

שחרית שבת: 7:30 (שעון חורף)

מנחה שבת: 45 דקות לפני השקיעה.

ערבית מוצ"ש: בזמן צאת השבת.

אבות ובנים: מיד לאחר ערבית מוצ"ש (שעון חורף)

רחוב הרבי מנדבורנה 2 גבעה א' ביתר עילית (בחצר ת"ת נטעי מאיר).

טלפון: 052-7135863

Thanks for submitting!